Friday, January 26, 2007

NOUS PAPERS

Només cal escoltar o veure els mitjans de comunicació, i gairebé amb poca atenció et pots adonar que hem entrat en una nova etapa a Catalunya, però sobretot aquí a les nostres terres.
Això no ho dic precisament per les notícies que ens estan arribant del nou president o del nou Govern, com penso que seria lògic, sinó, tot al contrari, les veus d’oposició són més pròdigues, més incisives, més agressives, bé, diguem-ne que estan “amatents”, tal com diuen ells.
Quins temps aquests! Que diferents d’aquells quan a l’oposició li costava tant fer-se sentir... És però millor així, ja que cadascú ha de fer el seu paper i em pareix prou bé que CIU anunciï el seu paper d’oposició.
També em pareix prou bé que digui que allò del notari és aigua passada, si més no potser va ser un simple miratge, ja que a la nostra comarca el PP i CIU són gairebé el mateix, no se sap on comença un i on acaba l’altre, ja que hi ha llistes conjuntes, coalicions i tot tipus de col·laboracions abans, durant i després del notari.
Però posar aquests fets i aquestes contradiccions damunt la taula no és l’objectiu d’aquest article sinó que voldria parlar més del nou paper que a cadascú ens toca fer, i el meu tot pareix indicar que tornarà a ser el de diputat del Govern, gairebé amb seguretat dins de la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya.
Dic el nou paper perquè ja hi ha diputats de l’oposició que també estaran en aquesta Comissió d’Agricultura i que ja estan en aquest paper d’oposar-se des de “l’ombra”, començant pel passat, ja que encara no hi ha res per criticar al present.
Quin canvi! Quan des de la UPTA dèiem: “Agricultura! Agricultura! Agricultura!”, aquest mateix diputat d’avui en un altre càrrec ahir ens contestava: “No! No! No!”.
Tots celebrem aquesta conversió digna dels millors versos de Santa Teresa de Jesús, encara que alguns no ens l’acabem de creure. Sigui com sigui és bo que a la comarca comencem a parlar dels problemes de l’agricultura, del món rural, del dret a la igualtat d’oportunitats dels que vivim en el món rural.
Dic a la comarca perquè aquest debat no ha de quedar només inscrit a les sales del Parlament català sinó que, de cada problema, de cada proposta, de cada mesura ha de ser molt bo que se’n pugui parlar al carrer, al bar, mentre se sopa a casa...
Deixeu-me també posar-me en el meu paper i recordar a l’acabat d’estrenar diputat a l’oposició que qui està fent més regadius que mai (Xerta-Sènia, Zona Oriental de la Terra Alta, diferents regs de la Ribera d’Ebre) és el Govern català, qui ha fet un repartiment millor dels ajuts als pagesos ha estat el Govern català, qui està intentant posar ordre dins les DO catalanes és el Govern català, qui ha fet per primer cop campanyes publicitàries dels productes agrícoles catalans és el Govern català, qui ha invertit més que mai en infraestructures en el món rural i sobretot en la nostra comarca es el Govern català, qui ha donat més diners que mai als ajuntaments rurals és el Govern català, i qui per primer cop està plantejant aquesta igualtat d’oportunitats entre els qui vivim al món rural i els qui viuen al món urbà és aquest Govern català. En cap cas és l’oposició!
Aquest argument és el que m’omple de raons per celebrar que l’oposició agafi el que està fent el Govern per reclamar-lo com a propi, alhora que desqualifica, i és incomprensible, el conseller de torn que ho ha impulsat. És més aviat fum mediàtic que un fet seriós, o és potser que el diputat opositor no sap de què va?
És una mica estrany que un convers recent ja vulgui ser bisbe i a més fer bons sermons.
Per acabar, voldria dirigir-me a la nostra gent, a la qual el diputat de l’oposició defineix com “els pagesos, ramaders, pescadors, la gent que aposta per viure del bosc, o de les abelles, als que som també ciutadans d’aquest país”, els qui “paguem els nostres impostos, plorem, riem i ens constipem”,a tots ells voldria transmetre la seguretat que treballarem, que farem tot el possible per a fer les coses bé, en benefici de la gent i del país, esperant que aquestes terres i el món rural tinguen un bon present i un futur millor.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home